Termeni si condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE EVALUARE MEDICALĂ ONLINE PE PLATFORMA MIHAELAPANDURU.RO

Evaluarea medicală online poate fi solicitată de către orice persoană („Utilizatorul”), în cazul în care termenii de serviciu sunt respectați. Prin efectuarea unei programări, respectiv prin accesarea serviciului „Evaluare Online” vă exprimați acordul privind respectarea Termenilor și Condițiilor de mai jos care se completează cu Termenii și Condițiile generale de utilizare ale platformei.

Prin intermediul prezentului document dorim să vă informăm cu privire la principalele reguli pe care trebuie să le respectați pentru a putea beneficia de serviciul „Evaluare Online”, reguli și principii care se completează cu legislația din domeniul medical.

Vă recomandăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții (denumiți în continuare „Termeni”) înainte de a beneficia de serviciul „Evaluare Online”.

Website-ul și platforma mihaelapanduru.ro prin care se prestează serviciul „Evaluare Online” a fost creată de dr. Mihaela Panduru și software developeri. 

La acest moment, atât website-ul, cât și platforma sunt deținute de către MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL (denumit în continuare Titularul), cu sediul social în Cartier Gavana, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, bl. L6, sc. C, ap.28, mun. Pitești, județ Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/1561/2013, CUI 32500896, reprezentată de dr. Mihaela Panduru în calitate de administrator.

Evaluare online – consultații virtuale care se referă la interacțiunea prin sistem de videoconferință dintre Pacient și Medic, folosind mediile de comunicare stabilite și pe baza schimbului de informații medicale sau non-medicale, altele decât întâlnirea fizică dintre cele două părți;

Contract de prestări servicii medicale online – acordul de voință dintre Pacient și MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL, cu privire la prestarea serviciului de „Evaluare Online”, exprimat prin efectuarea unei programări online, respectiv prin accesarea serviciului de „Evaluare Online”;

Accesarea serviciului de „Evaluare Online”– prin continuarea demersurilor ce țin de realizarea unei Consultații Online din partea Pacientului (completarea formularului pacientului pentru evaluare, trimitere de documente, fotografii, analize cumulativ cu realizarea plății și confirmarea încasării plății), Pacientul își asumă că a înțeles și că acceptă Termenii și conditiile, sumele de plată, riscurile și limitările acestui tip de servicii și își dă acordul pentru a continua aceste demersuri.

Pacient – persoana fizică sau „Utilizatorul” care utilizează serviciul de „Evaluare online” oferit de MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL;

Medic – medicii care prestează servicii în numele și/sau pentru MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL;

Termeni și conditii – sunt toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplică accesării serviciului de „Evaluare online”.

Pentru a putea beneficia de serviciul “Evaluare online”, trebuie să vă asigurați că dețineți infrastructura tehnică necesară, respectiv:

 1. laptop/calculator/tabletă/telefon inteligent cu o camera web si un microfon, funcționale;
 2. acces și conexiune stabilă la internet. În acest sens, Pacientul suportă orice costuri necesare în acest scop, precum și securitatea conexiunii;
 3. acces la o adresa de e-mail; În acest sens, Pacientul suportă toate aspectele privitoare la securitatea serviciului de e-mail.

MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL nu garantează compatibilitatea dispozitivului dumneavoastră cu platforma prin care se va presta serviciul de “Evaluare online”.

Toate cerințele tehnice trebuie să fie pregătite și funcționale la data și ora stabilite pentru Evaluarea Online. În caz contrar, programarea va fi considerată ca anulată prin neanunțare.

Serviciul “Evaluare Online” poate fi accesat de către Pacienți în funcție de programul afișat în calendarul de programări, iar programările se vor face în funcție de disponibilitatea Pacienților și a Medicilor.

MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL va putea modifica programul de funcționare după cum va considera de cuviință, însă cu anunțarea în prealabil a pacienților programați dacă sunt afectate în vreun fel și evaluările. 

Accesarea serviciului de “Evaluare online” se efectuează pe baza serviciului de programare online, pus la dispoziție pe website.

În mod excepțional, programarea poate fi decalată, atunci când Medicul acordă îngrijiri în cazuri prioritare din punct de vedere medical sau în cazuri care necesită o atenție sporită.

Aprobarea “Evaluării Online“ va fi trimisă Pacientului pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de către acesta. După aprobarea evaluării online Pacientul poate plăti evaluarea din contul său. După efectuarea plății, Pacientul va primi credențialele de acces pentru “Evaluarea Online“ care se va desfășura prin intermediul platformei de videoconferință Zoom.

Pacientul înțelege și acceptă că trebuie să anunțe dacă nu mai poate să onoreze programarea pe care a făcut-o cu cel mult 24 de ore înainte de ora fixată pentru “Evaluarea Online“. 

Pacientul înțelege și acceptă că în situația în care nu anulează sau reprogramează “Evaluarea Online“ în termenul menționat mai sus, întreaga sumă achitată va fi reținută de către MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL.

“Evaluările Online“ care sunt stabilite a se desfășura  în mai puțin de 24 de ore de la momentul programării nu pot fi anulate și, implicit, sumele de bani achitate nu vor fi returnate (excepție fac situațiile de caz fortuit sau de forță majoră).

Pacientii au dreptul la o singură reprogramare a “Evaluării Online“.

Informații despre costurile serviciului “Evaluare Online” se obțin de la MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL prin mijloacele de contact puse la dispoziție pe site, la secțiunea „Servicii”.

Există situația când medicul, în urma analizei documentelor trimise de dumneavoastră, poate:

– să vă informeze că evaluarea medicală se poate face doar în cadrul clinicii, nu online;

– să modifice tipul serviciului medical ce urmează a fi prestat; informațiile despre noul serviciu vor apărea în contul Clientului la secțiunea „Informații suplimentare” și în momentul plății. 

Plata contravalorii serviciului de “Evaluare Online” se face în prealabil, prin sistemul de plată pus la dispoziție de către procesatorul de plăți NETOPIA PAYMENTS.

Statusul plăților se va vedea atât în platforma de administrare a site-ului, cât și în panoul de administrare de la procesatorul de plăți. Nu este nevoie ca pacientul să trimită o confirmare de plată.

Factura va fi trimisă direct pacientului ulterior realizării plății, pe adresa de e-mail furnizată.

Pacientul înțelege și acceptă că MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile in care solicitarea de plată nu a fost primită de Pacient din motive ce nu țin de SC MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL.

Procedura de participare la “Evaluarea Online“ este următoarea:

Pasul 1 – Programarea “Evaluării Online“ pe baza formularului de solicitare a unei “Evaluări Online“ și calendarului de programări.

Pasul 2 – Analiza documentelor și acceptarea de către medic a “Evaluării Online“. În cazul în care, în urma analizei documentelor trimise de pacient, medicul decide că este în beneficiul pacientului să se realizeze o consultație la cabinet nu se va accepta “Evaluarea Online“ și se va recomanda pacientului întâlnirea la clinică. Recomandarea va fi transmisă pacientului de către medic pe adresa poștei electronice.  

Pasul 3 – După primirea pe e-mail a aprobării “Evaluării Online“ de către medic, Pacientul va putea realiza plata serviciului de “Evaluare Online“ prin sistemul de plăți online mijlocit de către procesatorul de plăți NETOPIA PAYMENTS.

Pasul 4 – Confirmarea programării – În urma confirmării programării veţi primi prin e-mail cu un link și credențialele de acces pentru iniţierea “Evaluării Online“.

Pasul 5 – Verificarea aplicaţiei și device-ului – Înainte de iniţierea “Evaluării Online“, trebuie să vă asiguraţi că:

– Aveţi instalată aplicația Zoom pe device-ul dumneavoastră (telefon inteligent, tabletă, laptop sau desktop). Aplicaţia Zoom este gratuită și poate fi descărcată pe telefon sau tabletă din magazinul de aplicații deținut de sistemele de operare Android sau Apple sau prin accesarea următorului link pentru descărcarea aplicației pe laptop sau desktop https://zoom.us/download;

– Verificaţi funcţionalitatea funcţiei video/audio/microfon prin aplicaţie;

Pasul 6 – Iniţierea “Evaluării Online“– Accesând linkul primit în urma confirmării programării, veţi putea deschide fereastra în care se va realiza evaluarea live, cu medicul dumneavoastră. 

Durata unei Evaluări Online“ este de aproximativ 20 de minute. Va rugăm ca, pe lângă asigurarea condițiilor tehnice menționate mai sus, să vă aflați într-o încăpere cu lumină și fără zgomot de fundal. 

Medicii MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL  vor efectua evaluarea cu dedicație, responsabilitate și profesionalism, însă vă reamintim că obligația medicală este o obligație de diligență, la nivelul actual de cunoștinte, fiind imposibil să garantăm rezultatul serviciilor oferite. Întotdeauna pacientul are dreptul să primească o a doua opinie medicală.

Pasul 7 – Obţinerea raportului medical. Documentul va putea fi regăsit în secțiunea Fișiere din contul Pacientului.

Având în vedere lipsa unei legislații clare și cuprinzătoare în legătură cu serviciul de Consultații Online, Pacientul înțelege și acceptă că serviciul oferit MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL și prestat de Medic, deși este întreprins cu maximă diligență și implicare, nu reprezintă o consultație medicală în sensul acceptat de legislația din România, ci o opinie medicală.

Pacientul înțelege și acceptă că acest tip de serviciu poate avea anumite limitări ale actului medical, că urmare a lipsei interacțiunii fizice între Medic și Pacient.

Pacientul înțelege și acceptă că MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL nu își asumă răspunderea pentru securitatea mijloacelor de transfer de date sau de comunicație utilizate (cele menționate în cuprinsul capitolului „Cerințe Tehnice”).

Pacientul înțelege și acceptă că pot există cazuri în care din motive tehnice, care nu țin de niciuna dintre părți, nu se va putea presta serviciul de “Evaluare Online” deloc sau în condiții de proastă calitate generate de conexiunea slabă la internet, întreruperi de curent electric etc., situație în care “Evaluarea Online“ va fi reprogramată, fără a mai presupune alte costuri sau plăți din partea Pacientului în legătură cu evaluarea reprogramată. 

Pacientul înțelege și acceptă că dacă nu va fi prezent la dată și ora la care a fost programată “Evaluarea Online“ și/sau nu acceptă conexiunea video întreprinsă de medicii din cadrul MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL pentru mai mult de 10 minute de la ora programată pentru “Evaluarea Online“, programarea se anulează și suma plătită nu va fi restituită.

Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondență purtată cu Pacientul de către reprezentanții MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL se va face la datele de contact menționate de Pacient și/sau declarate prin alte canale (ex. în timpul Evaluării Online).

Comunicările de tip sms sau e-mail, cum ar fi, dar fără a se limita, la programările solicitate, rezultatul Evaluării Online, informări privind procedurile operaționale/sistemele MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL, care au impact asupra modalității de desfășurare a serviciului de “Evaluare Online”, nu au caracter promoțional, scopul acestora fiind de a asigura o bună desfășurare a serviciului solicitate de Pacient.

În calitate de Pacient, beneficiați de următoarele drepturi, potrivit dispozițiilor legale:

– dreptul la informație medicală;
– dreptul la confidențialitate și viață privată;
– dreptul să alegeți cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii;
– dreptul la tratament și îngrijiri medicale corespunzătoare;
– dreptul de a cere o altă opinie medicală;
– dreptul la consultații preventive;
– dreptul la despăgubiri în cazurile de malpraxis;
– dreptul de a vă exprima consimtamantul în cazul în care acesta este cerut de lege.

Prezentul Contract este supus legii române.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile va rugăm să ne detaliați cazul dumneavoastră la adresa contact@mihaelapanduru.ro. Vom prelua mesajul dumneavoastră și vom investiga cele relatate, urmând să va răspundem în scris, în cel mai scurt timp.

În scopul soluționării unor eventuale neînțelegeri între dumneavoastră, în calitate de Pacient consumator și MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL, în calitate de prestator de servicii, va informăm că puteți formulă o sesizare către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Mai multe informații regăsiți pe site-ul https://anpc.ro/.

Pacienții și MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL au obligația de a cunoaște și respectă dispozițiile legale aplicabile.

MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL și pacienții vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii. 

TERMENI ȘI CONDIȚII WEBSITE ȘI PLATFORMA MIHAELAPANDURU.RO

Serviciile oferite de website-ul și platforma mihaelapanduru.ro pot fi utilizate de orice persoană („Utilizatorul”), în cazul în care termenii de serviciu sunt respectați. 

Ar trebui să citești cu atenție acești termeni și condiții (denumiți în continuare „Termeni”) înainte de a utiliza acest site web și serviciile sale. 

Utilizarea website-ului și a platformei mihaelapanduru.ro indică faptul că accepți acești termeni, indiferent dacă alegi sau nu să te înregistrezi la noi. Dacă nu accepți acești termeni, nu utiliza website-ul și platforma mihaelapanduru.ro.

Website-ul și platforma mihaelapanduru.ro au fost create de o echipă de medici specialiști în dermatologie și dermato-venerologie și software developeri. 

La acest moment, atât website-ul, cât și platforma sunt deținute de către societatea MEDICARE HEALTHCARE CONCEPT SRL (denumit în continuare Titularul), cu sediul social în Cartier Gavana, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, bl. L6, sc. C, ap.28, mun. Pitești, județ Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/1561/2013, CUI 32500896, reprezentată de dr. Mihaela Panduru în calitate de administrator. 

Website-ul și platforma mihaelapanduru.ro sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, conținând și o secțiune de informații medicale realizate de personal cu studii medicale și o platformă de evaluare dermatologică online care include programare online, verificare rezultate medicale online, dosar pacient și consultație video pacient.

Prin utilizarea website-ului și platformei utilizatorii își exprimă consimțământul cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare.

Prin completarea formularelor puse la dispoziție vizitatorilor și utilizatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări și informatii suplimentare cu privire la serviciile oferite de titular, pot formula sugestii sau reclamații.

Accesul utilizatorilor la serviciul Newsletter necesită înregistrarea utilizatorului cu o adresa de e-mail.

Accesul potențialilor utilizatorilor la servicii dedicate personalului medical necesită crearea unui cont pe bază de nume și prenume, profil profesional, precum și o adresă de e-mail și configurarea unei parole. Recomandăm acestei categorii de utilizatori să protejeze și să își securizeze parolele. Arătăm că titularul nu va cere niciodată parola conturilor utilizatorilor prin mesaje, prin poșta electronică sau telefon. Accesul la această secțiune de servicii este condiţionat de înregistrarea, în calitate de utilizator şi de acceptarea prealabilă, a Termenilor şi condiţiilor, după introducerea corectă a tuturor datelor necesare înregistrării. Acceptarea Termenilor de către utilizator reprezintă încheierea unui contract cu Titularul, în temeiul căruia veţi beneficia de drepturile şi vă veţi asuma obligaţiile prevăzute în aceşti Termeni.

Accesul potențialilor pacienți la platforma de evaluare dermatologică online se realizează pe bază unui sistem de logare în cont. Recomandăm acestei categorii de utilizatori să protejeze și să își securizeze parolele. Arătăm că titularul nu va cere niciodată parola conturilor utilizatorilor prin mesaje, prin poșta electronică sau telefon. Accesul la această secțiune de servicii este condiţionat de înregistrarea, în calitate de utilizator şi de acceptarea prealabilă, a Termenilor şi condiţiilor, după introducerea corectă a tuturor datelor necesare înregistrării. Acceptarea Termenilor de către utilizator reprezintă încheierea unui contract cu Titularul, în temeiul căruia veţi beneficia de drepturile şi vă veţi asuma obligaţiile prevăzute în aceşti Termeni.

Accesarea website-ului și platformei implică acordul de utilizare a serviciilor numai în scopul permis de acești Termen și de lege.

Utilizatorul este de acord să nu desfăşoare nicio activitate care, în orice mod, ar interfera cu website-ul și platforma sau ar afecta serverele şi reţelele conectate la acestea.

Odată cu accesarea website-ului și platformei, în cazul utilizatorului pacient, acesta își exprimă acordul să fie notificat prin intermediul unui e-mail cu privire la confirmarea programării sau în cazul intervenirii oricărei modificări cu privire la programul medicului specialist.

Până la data primirii confirmării programării utilizatorul pacient declară că înțelege faptul că nu există nicio obligaţie în sarcina medicului sau a Titularului, în legătură cu programarea neconfirmată, în modalitatea menționată anterior.

Indiferent de categorie, utilizatorul are obligaţia păstrării confidenţialităţii detaliilor contului, fiind singurul răspunzător, pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terţ, indiferent dacă o asemenea divulgare a fost intenționată sau s-a produs din neglijenţa acestuia.

În situaţia în care utilizatorul foloseşte aplicaţia în alt scop decât cel prevăzut, iar prin aceasta cauzează prejudicii, Titularul şi/sau oricărui terţ, acesta va răspunde conform dispoziţiilor de drept comun, fiind ţinut la plata despăgubirilor.

Titularul își rezervă dreptul de a verifica conținutul oricărui mesaj trimis prin intermediul website-ului sau platformei, în scopul prevenirii folosirii acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost create. 

Titularul nu își asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea de către pacienți a orelor de programare, datorată imposibilității acesteia de prezentare fără niciun motiv. Există posibilitatea unei reprogramări, în funcție de orele disponibile pe platformă, în calendarul de programări. 

Titularul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele comunicări între utilizatori și medicii specialiști, prin orice canal exterior website-ului și platformei și nici pentru consecințele care pot decurge din acestea.

Titularul își rezervă dreptul de a suspenda și mai apoi de a dezactiva conturile sau a opri accesul atunci când activitățile desfășurate sunt suspectate de a utiliza serviciul nostru în mod abuziv și neautorizat ori pentru activități ilegale (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, adresarea de injurii, incitarea la ură, violență, război etc, promovarea pornografiei de orice fel, promovarea corupției, promovarea discriminării de orice fel).

Titularul deține toate drepturile de proprietate intelectuală, astfel cum sunt protejate de legislația română în vigoare privind:

 • Denumirile website-ului și paginilor;
 • logo-ul;
 • slogan;
 • simbolurile;
 • imagini marcate în mod corespunzător ca atare, cu excepția celor preluate din baze de fotografii publice;
 • textele și materialele text publicate pe website;
 • articole și prezentări publicate pe website sau în platforma dedicată;
 • design website, formulare, platformă;
 • baze de date;
 • orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală.

În calitate de utilizator al platformei nu vei avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. 

Este interzisă orice utilizare sau publicare sub orice formă a conținutului website-ului și a platformei mihaelapanduru.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare și indiferent de forma pe care o îmbracă acestea. Cererile de utilizare/publicare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail contact@mihaelapanduru.ro.

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului și a platformei mihaelapanduru.ro doar pentru uzul personal și niciuna dintre acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii acordului prealabil scris al Titularului:

 1. Îndepărtarea sau alterarea conținutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conținutului;
 2. Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea ori distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, total sau parțial, din website-ul și din platforma mihaelapanduru.ro;
 3. Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Orice acțiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să se adreseze instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

Anumite părți ale conținutului publicat pe website-ul mihaelapanduru.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care website-ul are relații contractuale în acest sens. 

De asemenea, în interiorul conținutului website-ului mihaelapanduru.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Website-ul mihaelapanduru.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, website-ul mihaelapanduru.ro nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu sau daune legate de utilizarea de resurse, conținut sau orice alte elemente în legătură cu orice site-uri terțe. Te rugăm să examinezi cu atenție politicile și practicile terților. Nu vom răspunde cu privire la reclamațiile, pretențiile, preocupările sau întrebările referitoare la serviciile sau produsele terților.

Colectăm doar cantitatea de date cu caracter personal necesare pentru activitatea desfășurată.

Prin utilizarea website-ului și platformei mihaelapanduru.ro, în calitate de Utilizator înțelegi că poți transmite date cu caracter personal. Aceste date urmează să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica de cookie, documente care completează aceşti Termeni.

Toate serviciile oferite de website-ul și platforma mihaelapanduru.ro sunt stocate la furnizori de servicii atent selecționați ce oferă gradul necesar de securitate. 

De asemenea au fost identificate măsurile necesare de protecție împotriva virușilor, spam-ului, toate conexiunile fiind asigurate prin HTTPS, fiind protejate prin encripție SSL.

Website-ul și platforma mihaelapanduru.ro pot conține anumite informații istorice. Informațiile istorice, în mod necesar, nu sunt curente și sunt prevăzute doar pentru referință/model.

Indiferent de categorie, utilizatorul poate accesa aplicaţia 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care Titularul sau orice persoană terţă autorizată (cum ar fi, dar fără a se limita la, furnizorii de servicii de telecomunicaţii) efectuează lucrări de întreţinere şi/sau reparaţii. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează website-ul și platforma.

Titularul poate oricând suspenda sau întrerupe funcţionarea website-ului și platformei, cu efect imediat şi fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor reparaţii sau lucrări de întreţinere, ori în scopul îmbunătăţirii performanţelor aplicației.

Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul website-ului în orice moment, dar nu avem obligația de a actualiza orice informații de pe site-ul nostru. Ești de acord că este responsabilitatea ta să monitorizezi modificările website-ului nostru. 

Nu garantăm sau declarăm că utilizarea serviciilor noastre de încercare va fi neîntreruptă, oportună, sigură sau fără erori. 

Ești acord că, din când în când, putem elimina anumite secțiuni menționate pe site pentru perioade nedeterminate de timp, modificările putând apărea în orice moment, fără a fi înștiințat.

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a website-ului și platformei mihaelapanduru.ro sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor/utilizatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe website sau trimise către adresa contact@mihaelapanduru.ro

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume și nume), precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației. Totodată, reclamația va trebui să cuprindă cel puțin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax și adresa de e-mail.

Dupa primirea formularului, Titularul va lua imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei sesizate și, se angajează ca, în termen de maxim 10 de zile de la data primirii acesteia, să trimită un răspuns scris prin una dintre modalitățile de comunicare furnizate conform prevederilor de mai sus. Acest termen poate fi prelungit cu până la maximum 30 de zile de la primirea cererii, în cazul în care sunt multiple cereri care ne sunt supuse atenției.

În orice moment, Termenii şi Condiţiile pot suferi schimbări și modificări.

Orice modificare survenită cu privire la Termenii și Condițiile website-ului și platformei va fi transmisă utilizatorului în scopul oferirii posibilităţii de a se exprima un nou acord asupra modificărilor.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu aceste modificări, acesta are dreptul de a renunţa la folosirea website-ului și platformei.

Folosirea în continuare de către utilizator a website-ului și platformei şi ulterior modificărilor, reprezintă acordul tacit al acestuia cu privire la schimbările intervenite.

Prezentul acord încetează în orice moment, prin renunțarea la utilizarea acestei Aplicații.

Titularul poate înceta oricând acest Acord, notificând utilizatorul în acest sens, arătând motivul pentru care solicită încetarea acestui Acord.

La încetarea acestui Acord, ne asumăm obligația de a nu divulga din baza de date, acele date personale furnizate de către utilizator.

Prezentul Contract este supus legii române. 

Titularul și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii. 

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Nu ai niciun produs în coș.